Kultuur - praegune

Press Report

Toote uudiste allikatest uuendatakse pidevalt

Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+

Koguva ehk Sõgeda: vaba rahva küla

21 Juuni 2017 23:10:11 Maaleht.delfi.ee

Igast külast võiks olemas olla laul. “Kui Koguvasse jõudsin, seal üks lahke laulumöla. Seal sõgede, mõgede, kõkkide heal, ei kuulda kurja sõna eal.”

Více Kultuur Time21 Juuni 2017 23:10:11


Ads