Eestile oluliste erialade õppijad saavad edaspidi riigilt rahalist toetust

Press Report

Toote uudiste allikatest uuendatakse pidevalt

Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+

Ads

Omavalitsused saavad tutvuda huvitegevuse täiendavate toetussummadega

08 Mai 2017 10:36:53 Õpetajate Leht

Tänavu septembrist saavad omavalitsused riigilt täiendavat toetust noorte huvihariduse ja -tegevuse korraldamiseks, linnadel ja valdadel on nüüd veebis võimalik tutvuda neile kavandatavate toetussummadega, et oma tegevust paremini planeerida. Tänavu on noorte huvitegevuse ja -hariduse täiendavaks toetamiseks riigieelarves ette nähtud 6 miljonit eurot, alates 2018. aastast tõuseb toetussumma 15 miljoni euroni aastas. Minister Mailis Reps rõhutas,

Vice Kõik uudised Time08 Mai 2017 10:36:53


Ads

Koolid saavad kutsuda eri erialade eksperte rääkima digioskuste olulisusest

03 Aprill 2017 15:49:27 Õpetajate Leht

Aprillis külastavad eri valdkondade professionaalid koole ja räägivad, milliseid digioskusi nad oma töös kasutavad ning miks on digipädevus ülitähtis pea kõikidel erialadel – tootmisvaldkonnast loomevaldkonnani. Haridus- ja teadusministeeriumi algatatud külalistundide projekti „Kõik on digi” raames viib algatus „Tagasi kooli” läbi vähemalt sada külalistundi vähemalt 35 koolis. „Üha suurem osa meie igapäevategevusest toimub digis ja digiga.

Vice Kõik uudised Time03 Aprill 2017 15:49:27


Vene sõjaväelennuki tragöödia: kõik versioonid on laual, lähedased saavad riigilt toetusraha, sugulastel soovitatakse Sotši mitte sõita

25 Detsember 2016 20:49:10 DELFI > Kõik uudised

Täna hommikul Sotši lähedal merre kukkunud Vene kaitseministeeriumi lennuk oli väidetavalt korras ning selle juhiks kogenud piloot. Venemaa kaitseministeerium on lubanud iga hukkunu lähedastele maksta 5,8 miljonit rubla (ligi 91 000 eurot) toetust.

Vice Maailm Time25 Detsember 2016 20:49:10


Kõrgkoolide uuenduslikud ideed leiavad toetust

14 Detsember 2016 18:24:17 Õpetajate Leht

Kõrgkoolid saavad 9. jaanuarini 2017 esitada taotlusi toetuse saamiseks IKT-arendusprojektidele. Taotlusvooru viib läbi Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus ning toetusi rahastatakse IT-akadeemia programmi raames haridus- ja teadusministeeriumi eraldatud riigieelarvest. Investeeringud info-ja kommunikatsioonitehnoloogiasse ning selle erialade õpetamisse on tavaliselt mahukad ning väga kallid, sestap on võimalus toetusmeetme kaudu oma headele ja uuenduslikele ideedele rahastust taotleda teretulnud. Toetust saavad

Vice Kõik uudised Time14 Detsember 2016 18:24:17


Eestile oluliste erialade õppijad saavad edaspidi riigilt rahalist toetust

12 Detsember 2016 23:48:35 Ärileht

Õppinud töötajaid on kiiresti vaja kaheksa valdkonna kindlatesse ametitesse, sh IKT-sse.

Vice Majandus Time12 Detsember 2016 23:48:35


Jätksusuutmatud kaugküttevõrgud saavad riigilt abi

14 September 2016 12:59:49 Maaleht.delfi.ee

Eestis on umbes 230 erinevat kaugküttevõrku, millest kõik pole kaugeltki jätkusuutlikud.

Vice Kõik uudised Time14 September 2016 12:59:49


Omavalitsused saavad taotleda toetust hoolekandeteenuste arendamiseks

29 Juuli 2016 11:34:59 Maaleht.delfi.ee

Eakate, erivajadustega ja toimetulekuraskustega inimeste ning nende pereliikmete töölesaamise toetamiseks saavad kohalikud omavalitused Innovest toetust taotleda 1. augustist kuni 31. oktoobrini.

Vice Kõik uudised Time29 Juuli 2016 11:34:59


Vene Teater riigilt täiendavat toetust ei saa

19 Juuli 2016 20:51:36 Postimees: Värsked uudised Eestist ja välismaalt

Kultuuriministeerium on enda kinnitusel taganud Vene Teatrile piisava tegevustoetuse, mistõttu teater riigilt täiendavat toetust ei saa, kuigi viimane seda taotles.

Vice Kultuur Time19 Juuli 2016 20:51:36


Ümberkorraldatud koolid saavad taotleda meeskonnatöö toetust

30 Aprill 2016 09:31:59 Postimees: Värsked uudised Eestist ja välismaalt

Ümberkorraldatud koolid saavad taotleda toetust koolimeeskondade arendamiseks ning uuenevat õpikäsitust toetava organisatsioonikultuuri loomiseks.

Vice Maailm Time30 Aprill 2016 09:31:59


Kolmveerand täisealistest noortest vajab vanemate rahalist tuge

22 Märts 2016 13:56:16 feedsportal.com - This domain may be for sale!

Suur osa noortest vajab vanemate rahalist abi ka pärast täiskasvanuikka jõudmist – 74% täisealistest noortest vajab vanemate rahalist toetust, selgub Swedbanki Rahaasjade Teabekeskuse tellitud noorte finantskäitumise uuringust.

Vice Kõik uudised Time22 Märts 2016 13:56:16